Hjem | Kontakt | Søk ..
IcomosLogo  
Hjem arrow Mer informasjon arrow Web-Linker
Hjem
Om ICOMOS Norge
Nyheter og Aktivitet
Komiteer
Verdensarv
World Heritage and Human Rights
Mer informasjon
Kontakt

Norske Linker  Top
ABM-utvikling
Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Byggeskikk
Fortidsminneforeningen
Husfreden
Fredet hus - til glede og besvær. En undersøkelse om eiernes ønsker og behov.
Kulturnett
Kulturvernets fellesorganisasjon
Mycoteam
NIKU
Norsk institutt for kulturminneforskning
Nordic World Heritage Foundation
Nordisk konservatorforbund (NKF)
Nordisk konservatorforbund, den norske seksjon (NKF-N)
Norges byggforskningsinstitutt
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk kulturarv
Norsk Treteknisk Institutt
Regjeringen og departementene
Riksantikvaren
Riksarkivet
Statens byggtekniske etat
Stiftelsen Bryggen
Teknologisk institutt
UNESCO Norge, Verdensarv
 
Internasjonale Linker  Top
Antarctic Heritage Trust - New Zealand
European Heritage Network
ICCROM
ICOMOS
Internasjonale nettsider på engelsk og fransk finner du her
International Committee of Vernacular Architecture (CIAV)
International Polar Heritage Committee
World Heritage List
 
Andre nyttige Linker  Top
Unesco Fotobank
  Top
Resultat: 1 - 32 av 32
 
Medlemmer
Logg inn her:
ICOMOS_INT_LOGO
Ansvarlig redaktør:
Marianne Knutsen
  ICOMOS Norway © 2015
Copyright & Conditions
site by XORdesign Ltd