International Council on Monuments and Sites

Velkommen til ICOMOS Norge

INTERNATIONAL ALERT:

ICOMOS International  Scientific Committee on 20th Century Heritage har utstedt en «Heritage Alert» for å prøve å bevare Y-blokka i regjeringskvartalet. Saken er tatt opp sentralt på ICOMOS internasjonale nettside.

ythumb

Les også Siri Skjold Lexau sterke innlegg fra Kiel om Y-blokka:
Lost Cultural Heritage: The Aftermath of the Bombing of the Government Quarter in Oslo and the Need for Collective Memory

ICOMOS Norge er den norske avdelingen av International Council on Monuments and Sites.

ICOMOS ble dannet i 1965 og er en «non-governmental organization» for fagfolk som arbeider med kulturminnevern.

ICOMOS Norge er rådgiver for norske myndigheter i Verdensarvspørsmål.
ICOMOS Norge inngår i et internasjonalt nettverk av kulturminneeksperter, der ICOMOS medlemmer er engasjert i kulturminnevern i Europa, Afrika, Asia, Amerika, Oseania og Antarktis.

ICOMOS har rollen som rådgiver for UNESCO i spørsmål om verdensarv.
UNESCO bistår ellers forvaltere for Verdensarv globalt gjennom sitt Verdensarvsenter.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.
Organisasjonens mål er å bidra til fred og trygghet gjennom internasjonalt samarbeid på disse områdene.
UNESCO ble opprettet i 1945, og Norge ble medlem i 1946.

 

Sist oppdatert: 31/10/2016

Siste Artikler

ICOMOS har henvendt seg til UNESCO om konsekvenser av havbruksnæring i verdensarvområdet Her er fulltekst av brevet som ble sendt:     Director Mechtild Rössler UNESCO/World Heritage Cent...
Les mer
REKONSTRUKSJON Noen refleksjoner etter ICOMOS fagdag 10. november 2016 ICOMOS fagdag ble holdt i Fortidsminneforeningens lokaler i Oslo. Lokalets intimitet bidro til å skape god atmosfære for diskus...
Les mer
Det var fagdag og rådsmøte i Oslo 10. november  Temaet for fagdagen: Rekonstruksjoner.  Klikk for å se Program for dagen Fagdag og rådsmøte ble holdt hos Fortidsminneforeningen i Dronningen...
Les mer
Getty Foundation har invitert ICOMOS Norges medlemmer til å søke midler til 20århundre kulturarv prosjketer. Klikk  på Getty Foundation for å komme til deres nettsider der søknadsprosessen er...
Les mer
  • Varsling på epost

    Oppgi epost-adressen din her hvis du ønsker å få beskjed når vi publiserer en ny artikkel. (Du kan enkelt melde deg av senere)


  • ICOMOS Norge | ICOMOS Norway © 2016
    Personvern | Opphavsrett | rss | admin