International Council on Monuments and Sites

Bli medlem!

ICOMOS Norge er en nasjonalkomite av ICOMOS. Arbeider du med kulturminner og kulturarv er du velkommen til å søke om medlemskap.

Hvordan kan jeg bli medlem?
Last ned søknadskjema MS Word Format eller PDF Format.
Fyll ut og send oss gjerne som vedlegg i epost til: styret@icomos.no
Eller per post til: ICOMOS Norge, c/o Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 OSLO

Se også Retningslinjer for medlemskap.
Kontingent er kr 775 for personmedlemmer og kr  for institusjoner.
For medlemmer under 30 år er kontingenten kr.

Alle søkere bes merke seg at:
Appeal to the ICOMOS Advisory Committee and to the ICOMOS Executive Committee against refusal of an application for membership or dismissal by a National Committee shall be available to all applicants by contacting ..Klikk her..@icomos.orgSist oppdatert: 11/06/2024

Siste Artikler

In celebration of more than 10 years of ICOMOS contribution to the promotion of Rights-Based Approaches and to building awareness of rights issues in World Heritage and heritage management, the ICOMO...
Les mer
Hauke Haupts hold i slutten av oktober i 2023 innlegg på Kerpic konferansen i Tyrkia. Historical timber and earth constructions in Norway. Vapour permeable surfaces – Restoration challenges
Les mer
ICOMOS har publisert en ny rapport om kulturarv og bærekraftsmålene: ICOMOS_SDGs_Policy_Guidance_2021 Forfatterne skriver: "The aim of this Policy Guidance document is twofold: 1) engag development ...
Les mer
Luce Hinsch (1927-2021)
Les mer

ICOMOS Norge | ICOMOS Norway © 2024
Personvern | Opphavsrett | rss | admin