International Council on Monuments and Sites

ICORP – International Committee on Risk Preparedness

The International Committee on Risk Preparedness (ICORP)

Målet til komiteen er å forebygge skader og ødeleggelser av kulturarv forårsaket av natur- og menneskeskapte katastrofer. ICORP arbeider for at organisasjoner, institusjoner og myndigheter skal innarbeide forberedelser til beskyttelse av kulturarven i katastrofeutsatte områder og tider. Det legges vekt på at planlegging må skje forut for katastrofer på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
Forhindring av ytterligere ødeleggelse av kulturarven etter katastrofer på grunn av mangelfull planlegging og uhensiktsmessige, skadende tiltak eller unnlatelser er også et meget viktig arbeidsområde.

Gjennom utveksling av erfaringer i fagmiljøer og utvikling av profesjonelle, nasjonale og internasjonale nettverk skal ICORP bidra til å forbedre det katastrofeforebyggende arbeidet.

ICORP skal støtte ICOMOS i arbeide som gjøres i Den internasjonale og de nasjonale Blue Shield komitéene. ICOMOS er én av de fire grunnleggerne av organisasjonen Blue Shield.

Axel Chr. Mykleby er Voting Member. Flere engasjerte ICOMOS medlemmer er ønsket.

Det har vært et nært samarbeid med Den norske Blue Shield komitéen, og Axel Mykleby har gjennom mange år vært kasserer i den internasjonale Blue Shield komitéen.

I den forbindelse er det til nå blitt lagt spesielt vekt på dialog og samarbeid med Forsvaret.

Andre samarbeidspartnere finnes bl.a. hos: Riksantikvaren, Kulturrådet, Forsvarets høyskole, Norsk museumsforbund, Tollvesenet og Politiet (særlig knyttet til ulovlig handel med kulturgjenstander.Publisert: 06/04/2010
Sist oppdatert: 13/01/2019

Siste Artikler

ICOMOS har publisert en ny rapport om kulturarv og bærekraftsmålene: ICOMOS_SDGs_Policy_Guidance_2021 Forfatterne skriver: "The aim of this Policy Guidance document is twofold: 1) engag development ...
Les mer
Luce Hinsch (1927-2021)
Les mer
Tone Sinding Steinsvik ble denne uka tildelt Europa Nostra og EUs Grand Prix for 50 års arbeid med restaurering, bevaring og formidling av Blaafarveværket. Restaureringen av kystskipet Stord I fikk ...
Les mer
Årets fagdag ble holdt 5. november. ICOMOS Norge ønsker dette året å fokusere på vårt eget arbeid sett i lys av FNs bærekraftsmål og ICOMOS Action Plan, og fagdagen fokuserte derfor på dette....
Les mer

ICOMOS Norge | ICOMOS Norway © 2023
Personvern | Opphavsrett | rss | admin