International Council on Monuments and Sites

Tapt og truet pris til Randi Bårtvedt

Avtroppende styremedlem i ICOMOS Norge Randi Bårtvedt ble på årsmøtet i ICOMOS Norge 18. mars 2010 tildelt «Tapt og truet-prisen med følgende begrunnelse

”Kraftverket” og museumsdirektør Randi Bårtvedt er en av de mest utrettelige personer som gjennom de siste 20 årene har bidratt til å sette bevaring av norsk kraftindustri generelt og Oddas industrielle kulturminner spesielt den politiske dagsorden. Dette er en form for ekstremsport da størrelsen på de mange industrianleggene fra 1900-tallet er enorme, kompliserte og ikke bare skjønne. De representerer en dyptgripende utfordring for kulturminneforvaltningen, for museene og for samfunnet for øvrig. Det kreves ikke bare ett ubøyelig pågangsmot, men også gode evner til å kommunisere hvorfor dette er viktig da bevaring av denne type kulturminner kan virke uforståelig for folk flest.

For mange forbindes bildene fra Odda med mediaoppslag om forurensing av Sørfjorden, stinkende luftutslipp, og kampen mot nedleggelse. Randi Bårtvedt har jobbet iherdig for at industrisamfunnet i Odda skal få verdensarvstatus også.

Til tross flere tap har Bårtvedt fortsatt arbeidet med vern av de gjenværende store verdiene som her er representert. Den aller første ”Tapt og truetprisen prisen” fra ICOMOS Norge blir tildelt Randi Bårtvedt for hennes store innsats for bevaring av kulturminner i Tyssedal og Odda.

Se pressemeldingen og oppslag i media:
Pressemelding og se denne linken

 Publisert: 01/04/2010
Sist oppdatert: 13/04/2014

Siste Artikler

In celebration of more than 10 years of ICOMOS contribution to the promotion of Rights-Based Approaches and to building awareness of rights issues in World Heritage and heritage management, the ICOMO...
Les mer
Hauke Haupts hold i slutten av oktober i 2023 innlegg på Kerpic konferansen i Tyrkia. Historical timber and earth constructions in Norway. Vapour permeable surfaces – Restoration challenges
Les mer
ICOMOS har publisert en ny rapport om kulturarv og bærekraftsmålene: ICOMOS_SDGs_Policy_Guidance_2021 Forfatterne skriver: "The aim of this Policy Guidance document is twofold: 1) engag development ...
Les mer
Luce Hinsch (1927-2021)
Les mer

ICOMOS Norge | ICOMOS Norway © 2024
Personvern | Opphavsrett | rss | admin